Jõgeva Valla Noortekeskus

1. veebruaril 2018 alustas tööd Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Jõgeva Valla Noortekeskus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond, võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivne.

Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel: on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele.

Asutusel on Jõgeva vallas 9 piirkondlikku tegevuskohta – Jõgeva linnas, Siimustis, Vaimastveres, Jõgeva alevikus, Laiusel, Kuremaal, Palamusel, Tormas ja Sadalas.