2022

Omaalgatused 2022

Jõgeva vald toetab 2022. aastal viit noort omaalgatusprojekti!  

Noorte omalgatusprojektide eesmärgiks on anda Jõgeva valla noortele võimalus ellu viia kogukonda ja noori arendavaid ideid, kasvatades nii noorte osalust valla arengus. 

Noorte teemaõhtu tuntud inimesega: silmitsi sotsiaalmeediaga

Projekti meeskond: Diana Jaanoja, Mariann Torim, Emily Veinglas, Lisete Tiks

Projekti mentor: Kairi Jerlov

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames korraldatakse teemaõhtu tuntud inimesega (nt Hensugusta, Liina Ariadne Pedanik, Martti Hallik), et anda noortele vanuses 12–16 eluaastat edasi teadmisi, mis edendavad nende toimetulekut laias sotsiaalmeedia maailmas. Külaliskoolitajaga koos käsitletakse teemasid nagu ohud sotsiaalmeedias, negatiivse tagasiside vältimine, identiteedi kaitsmine, postitamise ideaalid ning meedias tuntuks saamine. Üritus leiab esialgsete plaanide kohaselt aset 15. mail Jõgeva põhikooli saalis.

Toetuse suurus: 450 eurot

Projekt toimub 20. mail kell 16.00-19.00 Jõgeva Põhikooli saalis, külla tuleb sisulooja Martti Hallik.

Ürituse info ja registreerimine SIIN!

Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge

Projektijuht: Getter Angerjas

Projekti mentor: Daniel Aganitš

Projekti lühikirjeldus: Projektiga kutsutakse külla kirjanik Sass Henno, kes arutleb noortega teemade üle, millest sageli ausalt ei räägita. See loeng on mõeldud igas vanuses õpilastele, kuid kuulama on oodatud ka õpetajad või lapsevanemad. Toimub suure tõenäosusega Jõgeva põhikooli saalis, kuhu mahub kuni 75 inimest. Üritus plaanitakse ellu viia kevadel, kuid täpne kuupäev on täpsustamisel. 

Toetuse suurus: 450 eurot

Projekti raames toimub Sass Henno loeng “Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge” toimub 12. mail kell 12.10 Jõgeva Põhikooli saalis. Ürituse info leitav SIIT!

Jalgpalliturniir

Projekti meeskond: Getter Angerjas

Projekti mentor: Kervin Kull

Projekti lühikirjeldus: Korraldatakse jalgpalliturniir, kus valla noored saavad omavahel mõõtu võtta ja vabas õhus lõbusalt aega veeta. Võistlusele toimub eelregistreerimine ja omavahel komplekteeritakse võistlema sarnases vanuserühmas noored. Peale projektijuhi teisi meeskonnaliikmeid pole. Projektijuht on 3 aastat tagasi sarnase jalgpalliturniiri korraldanud ja noored on pärast seda tundnud sarnase ürituse vastu pidevalt huvi. Turniir toimub juuni lõpus või juuli alguses. 

Toetuse suurus: 400 eurot

Teeme jalgadele pai

Projekti meeskond: Christina Siim, Liisa-Lotta Saaremets, Annabel Viin

Projekti mentor: Tatjana Waldek, Kaisi Küün

Projekti lühikirjeldus: Korraldatakse projekt, mille käigus propageeritakse kandma koolis lahtisi vahetusjalanõusid, et pöörata tähelepanu hügieenile. Selleks viiakse pärast „Teeme ära!” talgusid läbi töötuba 1.–9. klassi õpilastele (68 last). Töötuba pakub rõõmu ühistegevusest, arendab laste loovust, algatusvõimet, katsetamisjulgust ja eneseteadvust. Projekt soovib lahendada konkreetset probleemi, et noored kannaksid koolis vahetusjalanõusid. Selleks ostetakse vähekindlustatud perede lastele vahetusjalanõud (ca 20 last) ja kaunistatakse need spetsiaalsete värvidega. Oma vahetusjalanõusid saavad kaunistada ka kõik teised noored, kes on saanud endale ise vahetusjalanõud soetada. 

Toetuse suurus: 300 eurot

Projekt toimus 8. juunil kell 18 Vaimastvere koolis.

Jõgeva valla noored Lange Motokeskusesse

Projekti meeskond: Markus Kuslap, Romet Poolakese

Projekti mentor: Marju Saviauk

Projekti lühikirjeldus: Projektimeeskond korraldab koostöös Jõgeva Linna Noortekeskusega väljasõidu Lange Motokeskusesse. Projekti eesmärgiks on rikastada noorte vabaaja veetmise võimalusi. Soovitakse noortele pakkuda võimalusi saada uusi ja huvitavaid kogemusi, mida oma kodukandis ei pakuta. Kokku saab projektist osa võtta 16 noort ja noored valitakse välja koostöös teiste Jõgeva valla noorekeskustega, sest kohalikud noorsootöötajad teavad ja tunnevad oma noori kõige paremini ja oskavad väljasõidu võimalust pakkuda ka nendele, kel muidu sellist võimalust ei tekiks. Väljasõit toimub mai-augusti jooksul. Jõgeva Linna Noortekeskus katab bussisõidukulud.

Toetuse suurus: 400 eurot

Vähemalt kolm nädalat enne projektide toimumist teavitavad projektimeeskonnad üritusest avalikkust ja oma sihtgruppe.