2024

Jõgeva valla noorte omaalgatusprojektide eesmärgiks on toetada noorte ideede elluviimist! 

Noor(t)e projektiidee peab toetama kogukonna noortele suunatud kontserdi, võistluse, ümarlaua, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ürituse ja ettevõtmise korraldamist ja läbiviimist.

Maksimaalne toetussumma, mida saab oma projekti elluviimiseks taotleda on 500 eurot.

Projektitoetuse taotlemise tingimused:

  • Sa pead olema vanuses 14–26 eluaastat ja Sinu rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vald;
  • Sinu projektimeeskonda võib kuuluda liikmeid vanuses 7–26 eluaastat;
  • Tegevus peab toimuma 2024. aasta jooksul ja olema suunatud Jõgeva valla noortele.
  • Igal projektil on mentor. Mentor võib olla näiteks Sinu kooli huvijuht, õpetaja, noortekeskuse töötaja, treener või mõni teine noortega töötav inimene. Vajadusel aitame Sul mentori leida.

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord

Noorte omaalgatusprojekti taotlus