Eurodesk

Rahvusvahelise noorteinfo
võrgustik Eurodesk

Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk
Kui sul on küsimus rahvusvaheliste projektide, välismaal õppimise või töötamise kohta, siis Eurodesk aitab!

Jagame noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Meie laual on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Iga küsimusega – alusta meist!

Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Selleks teeme koostööd teiste noorte- ja haridusasutustega ja vastame noorte küsimustele Euroopa Noorteportaalis.

Eurodesk Eesti võrgustik katab pea tervet Eestit. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jpm.

Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või teha koostööd, siis kirjuta jogevamaa@eurodesk.eu.

Allikas: https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/