Jõgeva Valla MoNo

Jõgeva valla mobiilne noorsootöö ehk MoNo alustas pilootprojektiga 2024. aasta mai kuus. Projekti eesmärgiks on kaasata rohkem noori noorsootöö tegevustesse, saada kontakti noortega, kes keskustes ei käi ning noorsootöötajad jõuaksid piirkondadesse, kus hetkel avatud noortekeskus puudub.

Mobiilne noorsootöö jaotub:
*tänavatöö ehk töö avalikus ruumis – hõlmab noorega kontakti loomist ja hoidmist; noore olukorra tundma õppimist seal, kus noor on (nt tänavatel, parkides, ostukeskustes, sotsiaalmeediakanalites, üritustel jne);

*individuaaltöö –  toetab noort personaalselt lähtudes tema olukorrast. Tänavatöö raames loodud kontakti järgselt pakutakse noorele vajadusel tuge ja esmast nõustamist talle sobilikus keskkonnas;
*grupitöö – viiakse läbi noorte gruppides, mille eesmärgiks on omandada erinevaid pädevusi (sh teadmisi, oskusi ja hoiakuid). Tänavatöö kaudu loodud kontakti järgselt kaasatakse noored grupitegevustesse, kus kasutatakse erinevaid formaate ja meetodeid, mille valikul lähtutakse noorte olukorrast ja grupitöö eesmärkidest;

*kogukonnatöö – võimaldab mõista noore olukorda kogukonnas, toetada noore kaasatust ja heaolu tervikuna. Kogukonnatöös keskendutakse noorele, kuid läbiviidavad tegevused on avatud tervele kogukonnale;

*võrgustikutöö – aitab noorele pakkuda tema huvidest ja vajadustest lähtuvalt paremat ja teadlikumat teenust (sh koostöös sidusvaldkondadega.

Mobiilse noorsootöö teenust pakuvad Jõgeva Valla Noortekeskuse noorsootöötajad, kes on läbinud vastava koolituse ning neid tunneb ära vormirõiva ja logo järgi.

Meie tegemistel saab silma peal hoida ka sotsiaalmeedia kanalites Instagram ja Facebook – viska pilk peale! 🙂