Akrediteeringud

Jõgeva Valla Noortekeskus omab kaht kvaliteedimärgist ehk akrediteeringut.

1. Vastuvõtva organisatsiooni roll (hosting organisation) – õigus oma organisatsiooni välisvabatahtlikke vastu võtta.

Vabatahtlike kaasamine organisatsiooni annab uusi ideid, meetodeid ja abikäsi oma eesmärkide elluviimisel. Aktiivsed vabatahtlikud toovad kohalikku kogukonda värskeid tuuli, laiendavad silmaringi ja teevad vabatahtliku töö väärtuse kõigile nähtavaks. Lisaks on programmis osalevatel organisatsioonidel suurepärane võimalus laiendada oma koostööpartnerite võrgustikku nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

2. Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas – Erasmuse akrediteering on abivahend organisatsioonidele, kes soovivad osaleda piiriüleses vahetus- ja koostöötegevuses ning kavatsevad korrapäraselt ellu viia õpirändetegevusi. Erasmuse akrediteering noorte valdkonnas võimaldab lihtsustatud juurdepääsu 1. põhimeetme (õpirändetegevus noorte valdkonnas) rahastamisvõimalustele.

Erasmuse akrediteeringul noorte valdkonnas on järgmised eesmärgid:

  • tugevdada noorte isiklikku ja kutsealast arengut mitteformaalse ja informaalse õppega seotud liikuvusmeetmete kaudu;
  • suurendada noorte mõjuvõimu, kodanikuaktiivsust ja osalemist demokraatlikus elus;
  • parandada noorsootöö kvaliteeti kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil, suurendades noorte valdkonnas tegutsevate organisatsioonide suutlikkust ja toetades noorsootöötajate kutsealast arengut;
  • edendada Euroopa noorte seas kaasatust ja mitmekesisust, kultuuridevahelist dialoogi ning selliseid väärtusi nagu solidaarsus, võrdsed võimalused ja inimõigused.