Eurodesk

Rahvusvahelise noorteinfo
võrgustik Eurodesk

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk
Kui sul on küsimus rahvusvaheliste projektide, välismaal õppimise või töötamise kohta, siis Eurodesk aitab!

Jagame noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Meie laual on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Iga küsimusega – alusta meist!

Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele. Selleks teeme koostööd teiste noorte- ja haridusasutustega ja vastame noorte küsimustele Euroopa Noorteportaalis.

Eurodesk Eesti võrgustik katab pea tervet Eestit. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jpm.

Kui soovid rohkem infot rahvusvaheliste võimaluste kohta, kutsuda esinejat oma infosündmusele või teha koostööd, siis kirjuta jogevamaa@eurodesk.eu.

Allikas: https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/