Jõgeva aleviku noortekeskus

Noortejuht

Anna Lotova
Telefon: (+372)
E-post: anna.lotova@noored.jogeva.ee

Jõgeva aleviku noortekeskus on loodud eesmärgiga ühendada Jõgeva valla 7-26 aastaseid noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, luua tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu. Igakülgse koostöö arendamine teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja – liitudega Eestis ning välismaal. Noortele suunatud info kogumine ja edastamine. Noorte nõustamine ja teavitamine ning noortele suunatud ennetustöö teostamine.

Noortekeskuses on võimalik:

  • Mängida piljardit, õhuhokit
  • Telerist vaadata erinevaid filme, kasutada arvuteid (olemas wifi), mängida Playstationi
  • Osaleda huviringides, väljasõitudel, töömalevas, erinevates projektides ja osaleda erinevatel üritustel
  • Osaleda huviringides, väljasõitudel, töömalevas, erinevates projektides ja osaleda erinevatel üritustel
  • Joonistada, kokata ja meisterdada
  • Sõpradega aega veeta
  • Rentida noortekeskuse ruume sünnipäevadeks ja koolitusteks
  • Saada tuge, noorsootöö alast infot ja leida erinevad võimalusi oma ideede elluviimiseks