Dokumendid

logo
Jõgeva Valla Noortekeskuse logo kasutamise kord

1. Üldsätted

1.1 Logol on kujutatud noortepilve, noorte jagunemist erinevate Jõgeva Valla noortekeskuse keskuste vahel. Kõik meie keskused on kenasti selles noortepärases koostööpilves.

1.2 Jõgeva Valla Noortekeskuse tunnuslause – Üheksa keskust, miljon võimalust! Väljend selgitabki, et ühe asutuse all on üheksa keskust, mis pakuvad noortele miljon võimalust enda teostamiseks.

2. Kasutamine

2.1 Jõgeva Valla Noortekeskuse logo kasutatakse kirjablankettidel, trükistel, suveniiridel, messidel, plakatitel, meedias jmt kohtades, mis kajastavad noortekeskuse tegevust.

2.2 Jõgeva valla Noortekeskuse tunnuslauset kasutatakse plakatitel, meedias, trükistel, suveniiridel, messidel.

2.3 Logo elemendid, nende omavahelised proportsioonid ja värvid on muutumatud ning säilivad mistahes mõõtude juures. Logo ei tohi ilma Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja loata omavoliliselt deformeerida ega ebaproportsionaalselt suurendada- vähendada.

2.4 Logo ja/või tunnuslause on vabalt kasutatav, kui see kajastab Jõgeva Valla Noortekeskuse tegevust.

2.5 Logo on võimalik alla laadida Jõgeva Valla Noortekeskuse kodulehelt www.noorteinfo.ee

2.6 Kui logo kasutatakse Jõgeva Valla Noortekeskuse mainet kahjustaval viisil või vastuolus käesolevas korras sätestatuga, on Jõgeva Valla Noortekeskusel õigus nõuda logo kasutajalt selle kasutamise kohest lõpetamist ning tekitatud kahju hüvitamist.