Mis on noorte omaalgatus?

Noorte omaalgatus on 14-26-aastaste Jõgeva valla noorte poolt ellu kutsutud projekt. Omaalgatusprojekti raames toetatakse noortele ja kogukonnale suunatud ürituste korraldamist ja läbiviimist.

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemine toimub üks kord aastas, projekti esitamise tähtaeg on 1. märts.

Taotleda saab kuni 500 eurot ühe omaalgatusprojekti kohta.

Jõgeva Valla Noorteinfo kodulehel avaldatud taotlusvormis tuleb kirjeldada:

 • omaalgatusprojekti meeskonda, kellega koos soovitakse idee ellu viia (juhul, kui projekti teostatakse meeskonnatööna);
 • omaalgatusidee sisu (eesmärki, tegevusi, ajakava ja seda, kuidas tekkis projekti idee);
 • planeeritavat eelarvet;
 • kuidas idee mõjutab taotlejat, noori ja/või kogukonda;
 • kuidas projekti sisu toetab noorte mitteformaalset õppimist;
 • kes toetab mentorina projekti elluviimist.

Aruande esitamine

Toetuse saaja esitab omaalgatusprojekti aruande vastavale vormile 30 päeva jooksul pärast toetatud tegevuse või korraldatud ürituse lõppemist.

Aruande vormis tuleb kirjeldada omaalgatusprojekti:

 • eesmärgi täitmist;
 • tegevusi ja ajakava;
 • meeskonnatööd;
 • kulusid;
 • õpitud teadmisi ja kogemusi;
 • projekti mõju laiemalt noortele ja kogukonnale.

Lisainfo taotlemise kohta

Noorte omaalgatusprojektide toetamise kord