Siimusti noortekeskus

Noortejuht

Aili Komp
Telefon: (+372) 5199 9954
E-post: aili.komp@noored.jogeva.ee

Siimusti Noortekeskus on loodud eesmärgiga ühendada Jõgeva valla 7-26 aastaseid noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu-ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, luua tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu. Igakülgse koostöö arendamine teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja – liitudega Eestis ning välismaal. Noortele suunatud info kogumine ja edastamine. Noorte nõustamine ja teavitamine ning noortele suunatud ennetustöö teostamine.

Noortekeskuses on võimalik:

  • Kasutada spordisaali, kööki, arvutiruumi, legotuba ning teisi ühisekskasutuseks mõeldud ruume
  • Sportida
  • Mängida X-boxi
  • Vaadata filme
  • Kuulata muusikat
  • Mängida lauatennist ja lauamänge
  • Kasutada 6-kohalist legolauda
  • Mängida piljardit ja lauajalgpalli
  • Laenutada rulluiske