Torma noortekeskus

Noortejuht

Jaana Sepper
Telefon: +372 5196 0332
E-post: jaana.sepper@noored.jogeva.ee

Torma Noortekeskus kuulub Jõgeva Valla Noortekeskuse alluvusse ja on avalik noorsootööd edendav asutus.

Noortekeskusesse on oodatud kõik 7-26 aastased noored olenemata elukohast, koolist, kultuurilisest taustast ja isiklikest vaadetest. Noortekeskus asub Torma Rahvamajaga ühe katuse all. Noorte kasutuses on pisike hubane tuba rahvamaja teisel korrusel. Oleme püüdnud ruumi nutikalt kasutada ja sisustada seda võimalikult paljude noorte huvidest lähtudes. Soovi korral on võimalik kasutada alumise korruse jalutussaali piljardimänguks ja huvitegevuseks ning kööki.

Noortekeskuses on võimalik:

  • Sõpradega lõbusalt aega veeta
  • Saada noorsootööalast infot ja tuge noorsootöötajalt
  • Korraldada omaalgatuslikke projekte ja tegevusi
  • Käia noortekeskuste ühisväljasõitudel, laagrites ja malevates
  • Võtta osa huviringidest
  • Mängida erinevaid lauamänge ja lahendada ristsõnu
  • Mängida piljardit, lauajalgpalli ja Playstationi mänge
  • Kasutada arvutit
  • Laenutada erinevaid välitegevusteks mõeldud vahendeid
  • Tegeleda käeliste tegevustega